Eğitim

Hayatı öğrenen, meraklı nesiller için: Bilim ve Fen

Temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, etkinlik ve çalışmalara ağırlık verilir. Yapılan proje çalışmaları ile; Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi, Konunun başka konularla ilişkilerinin incelenmesi, nedenlerinin sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması hedeflenir.

Etkinlik çalışmalarında öğrenciler araştırma yollarını öğrenirlerken, aynı zamanda çevreyi tanımaya ve çevreyle ilişkiler kurmaya da yönlendirilirler. Etkinlik çalışmalarına başlamadan önce öğretmenler; öğrencilerin proje seçimlerine rehberlik ederler.