Eğitim

Sevgiyle Bilgiyi Buluşturuyoruz…

Günümüzde karşılaştığımız ruhsal sorunların önemli bir kısmının belli değerlere uygun bir hayat tarzından uzak kalmanın sonucu olduğu görüşü kabul görmektedir. Öğrencilerimizin nitelikli gelişmeleri adına onlara kazandırılması gereken değerlere önem veren kurumumuz; “Değerler Eğitimi Programı” kapsamındaki temel erdemleri bir program dâhilinde öğrencilerimizle paylaşmaktadır.

  • Adalet,
  • Anne Baba Sevgisi,
  • Şefkat ve Merhamet,
  • Doğruluk, Tevazu
  • İnanç,
  • Sevgi ve Saygı,

gibi başlıkları değerler ve karakter eğitimi kapsamında öğrencilerimizle beraber uygulamayı önemsiyoruz. Amacımız kendisi ile barışık, topluma ve insanlığa faydalı olma heyecanını taşıyan, paylaşmayı bilen kanaatkâr, inançlı, barışçı ve çevreci değerli öğrenciler yetiştirmek…