EğitimYoğunlaştırılmış İngilizce Programı
Çamlıca Minik olarak hedefimiz, öğrencilerimize yabancı dilin öğretilmekten çok öğrenilecek bir kavram olduğu bilincini aşılamak ve İngilizcenin evrensel bir dil olduğu gerçeğini benimsetmektir.

İngilizce

İngilizce Zümresi olarak çabamız öğrenilen dili üretken, beceriler doğrultusunda en iyi biçimde kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Bu yılki dil politikamız alışılagelmiş sınıf içi yabancı dil öğretimi anlayışından uzak, çoklu zekâya fırsat tanıyan bireysel beceri ve kabiliyetleri göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır.

Dil Öğretimine Yaklaşımımız

''Sevdirmeden ve Eğlendirmeden Öğretemezsin'' kuralından yola çıkarak uygulanan aktif öğrenme ve gerçek zamanlı İngilizce modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programlarımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında mümkün oldukça çok kullanacaklardır.

Oyun ve hareket merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; zengin içerikli çalışmalar ile öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler.

ÇAMLICA  ANAOKULU İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI


ÇAMLICA  Anaokulu olarak, İngilizce müfredat programımız; Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR  (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz Anaokulu hazırlık grubunun sonunda Pre-A1 Dil Seviyesini bitirirler. Müfredat programımızda Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma) ve Spoken Production ( Konuşma) becerilerine eşit ağırlık verilir. 

Öğrencilere, hedef dilde temalarımız doğrultusunda temel iletişim kurmalarını sağlayacak olan kelime ve kalıplardan oluşan konular, “İletişimsel Yaklaşım Metodu” ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış materyaller ve hikayeler üzerinden verilmektedir. Derslerimiz tema bazlı, ana dil eğitim programı ile paralel olarak ve ana dil öğrenme modelini temel alarak yapılandırılmaktadır. Yarım gün boyunca sınıfta bulunan İngilizce öğretmeniyle ana dil kullanılmadan, dilin doğal bir şekilde edinileceği  öğrenme ortamı yaratılmış olur.

4 ve 5 yaş grubu öğrencilerimizle, eğitim programımız Minigon hikaye kitapları ve tema  bazlı hikayeler, masal kitapları, kuklalar, cd’ ler ve görseller öğrencilerin bireysel ilgi, ihtiyaç ve  hazır bulunuşlukları  göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

6 yaş grubu öğrencilerimizle derslerimiz; temalarla bağlantılı olarak hikaye, masal kitapları, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve hazır bulunuşlukları doğrultusunda ortaya çıkarılan materyaller; kuklalar, cd’ ler ve  görseller üzerinden yapılandırılmıştır. Ev çalışmaları gerek dijital ortamda gerekse projeler yolu ile öğrenci merkezli olarak yaratıcılık becerileri esas alınarak hazırlanmaktadır.

 

6 yaş grubuna Haftada 10 saat İngilizce dersi verilmektedir. İngilizce speaking dersleri ile birlikte, American Core Corriculum kitabı ile İngilizce matematik pekiştirilmektedir.

Tüm yaş  gruplarında ‘Hikaye zamanı’ klasik çocuk kitaplarının yanı sıra temalarımızla örtüşen “Oxford Reading Tree” okuma kitapları ile hikaye anlatımı üzerinden yürütülür. Programda,  süre gelen karakterlerin maceraları ile öğrencilerin hedef dili içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Anaokulu eğitim programının vazgeçilmez unsurlarından olan  “Çember Zamanı”,  takvim (günler, aylar, mevsimler), hava durumu, duyguların ifade edilmesi  gibi rutinler ile başlar;  tema dahilindeki oyun, şarkı, drama gibi aktivitelerle devam eder.

“Masa Zamanı” etkinliklerinde  temayı destekleyici el işi çalışmaları veya akıllı tahta eşliğinde kitap çalışmaları devam ederken, öğrencilerin küçük motor kas  gelişimlerinin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

İngilizce eğitim programımıza aynı zamanda “Critical Thinking”(Eleştirel Düşünme Becerisi), “Communication” (İletişim Becerisi), “Collaboration” (İşbirliği Becerisi) ve “Creativity” (Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Hedef dilin günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla İngilizce öğretmenlerimiz ders dışı ortamlarda da öğrencilerimizle sürekli hedef dilde iletişim halindedirler. Oyun ve bahçe zamanları kontrollü ve serbest oyunlarla sınıf içinde farklı köşelerde, bahçede veya  spor salonunda hedef dil kullanımının desteklenmesi üzerine yapılandırılmıştır.